Onbin Yıllık İran Kültürü Topkapı’da

Topkapı Sarayı’nın kapıları bu kez komşu uygarlığın başyapıtlarına açılıyor.

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla 2009 Türkiyeİran Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Onbin Yıllık İran Medeniyeti ve İkibin Yıllık Ortak Miras konulu sergiye ev sahipliği yapıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, El Sanatları, Turizm Kurumu ve İran Ulusal Müzesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle hazırlanan sergi, 1 Aralık’ta gerçekleştirilen açılış resepsiyonunun ardından ziyarete açıldı.

İran Ulusal Müzesi ile Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Askeri Müze, Sadberk Hanım Müzesi ve Millet Yazma Eserler Kütüphanesi koleksiyonlarına ait seçkin eserlerle İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olarak iki bölüm halinde düzenlenen sergi, İran coğrafyasında varlık gösteren geçmiş medeniyetlerin çivi yazılı tabletlerinden hat örneklerine, minyatür ve el yazmalarına, pişmiş toprak kaplarından çiniye, insan ve hayvan figürinleri ve heykellerden tekstil, sikke, maden ve ahşap eserlere kadar yaklaşık 300 eseri içeriyor.

İnsan yaşamı ve gelişimine elverişli doğal özelliklere sahip İran coğrafyasında yaşanan Eski Taş çağı, Yeni Taş çağı, Bakır-Taş çağı, Bronz çağı ve Demir çağı’na ait eserler sergide kronolojik olarak sergileniyor. Bunlar arasındaki en önemli eserler İran’da yazının gelişimini ortaya koyan Elam ve Ahameniş İmparatorluğu’na ait yazı ve kitabeler.

Sergide önemli bir eser grubunu da İran’ın batısındaki Luristan bölgesine ait, formları, bezemeleri ve yapım teknikleriyle oldukça zengin bir çeşitlilik gösteren bronz eserler oluşturuyor. İran’ın en önemli medeniyetlerinden Sasaniler’in maden eserleri de seçkin örnekleriyle sergide yer alıyor.

İran’ın İslami dönemine ait eserleri; Abbas., Sel.uklu, İlhanlı, İncu, Muzafferi, Celayiri, Timuri, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi ve Kaçar dönemlerinin iki ülke müzelerindeki seçkin seramik, .ini, maden, el yazma kitap, tekstil ve ahşap örneklerinden oluşuyor. Serginin diğer önemli bir bölümünde, İran ile Türkiye arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkileri belgeleyen başyapıtlar sergileniyor. Topkapı Sarayı koleksiyonundaki eserlerin büyük bir bölümünü iki ülke arasındaki barışı pekiştirmek amacıyla, Osmanlı sultanlarına gönderilen diplomatik hediyelerle el.ilik heyetlerinin getirdiği hediyeler oluşturuyor.

Sergiyle ilgili bir yazı kaleme alan gazeteci Murat Bardakçı, serginin mutlaka görülmesi gereken bir kültür faaliyeti olduğunu belirtirken, serginin cidd. şekilde gezildiğinde, tılsımlı ve şaşaalı bir medeniyeti mutlaka dikkat .ekeceğini vurguladı. Güncel politikaya atıfta bulunarak, bu binlerce yıllık çok zengin medeniyetin Batı’nın gözündeki imajdan çok farklı bir kültürel arka planı olduğunu dile getiren yazarın görüşlerine katılmamak mümkün değil. Bir yıl kadar önce Londra’daki British Museum’da açılan ve Şah Abbas sergisini de yüzbinlerce kişi gezmiş ve o sergi de İngiltere’deki en önemli kültür faaliyetlerinden biri olmuştu. Topkapı Sarayı’ndaki sergide ise, çok daha zengin bir çeşitlilik var.

NAB Holding A.Ş. - Copyright © 2018 - 2019.